محفل صمیمی افطاری مسئولان و معاونان انجمن های اسلامی دانش آموزان اسلامشهر

Published on :

محفل صمیمی افطاری مسئولان و معاونان انجمنهای اسلامی مدارس شهرستان اسلامشهر با حضور سرپرست اتحادیه استان برگزار شد.