دیدارمسئول اتحادیه استان تهران با آیت الله محمدی ری شهری (مدظله العالی)

Published on :

آیت الله محمدی ری شهری مدظله العالی: کاری که اتحادیه انجام میدهد، کار مقدسی است.