نشست تشکیلاتی با حضور دانش آموزان،اولیاء و مسئولین شهرستان قرچک برگزار شد.

Published on :

نشست تشکیلاتی اتحادیه قرچک با حضور دانش آموزان،اولیاء و مسئولین شهرستان برگزار شد.