دیدار مسئول اتحادیه استان تهران با مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

Published on :

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران در دیدار با مسئول و کادر اتحادیه استان تهران گفت:همه مسئولین تکلیف داریم که از اتحادیه حمایت کنیم تا ماموریت شما عزیزان به خوبی انجام شود .